Elnöki székfoglaló

Tisztelt Elnök Urak! Kedves Tagtársak!

Először is szeretném megköszönni a bizalmat, amellyel a március 19-i Közgyűlésen a MESZ elnökévé választottatok!

Én magam is bizalommal jöttem közétek. Az ejtőernyőzéssel 1968-ban ismerkedtem meg és 1969. május 2.-án ugrottam az elsőt. 2009-ig kisebb- nagyobb megszakításokkal folytattam az ejtőernyőzést. 2002 és 2014 között vezettem a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségét és ezen belül egy évig (2009) soros elnökként a tíz tagszervezetből álló Európai Ejtőernyős Uniót.

A megválasztott új elnökség tagjai:
Alelnök: Figeczky Attila
Tagok: Boross Attila, Kántor István, Nemes Péter.
A Felügyelő Bizottság nem változott, mivel nekik még egy évig érvényes a mandátumuk.
Nem történt változás a Főtitkári és a Szakmai Igazgatói poszton sem.

A megtisztelő felkérést 63 évesen azért vállaltam el, mert úgy gondolom, hogy a megszerzett tapasztalataimmal, a Ti aktív segítségetekkel és támogatásotokkal tudom majd segíteni a jelenlegi és a jövő ejtőernyős generációit.

Úgy gondolom, hogy egy társadalmi szervezet funkciói közül a legfontosabb az, hogy a tagok érdekeit minél szélesebb körben és minél magasabb fórumokon is képes legyen érvényesíteni az elnökség, az elnök. Jelenleg az ejtőernyős társadalom, annak ellenére, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon sokat lépett előre a korábbi állapothoz képest, még mindig nem aknázta ki teljesen ezeket a lehetőségeket.

Az érdekképviselet terén fontosnak tartom az alábbi feladatokat:

  • a jogszabályok oly módon történő módosítását, hogy a jelenlegi ejtőernyős szakmai gyakorlatot is tükrözze,
  • az életünket közvetlenül befolyásoló, irányító szabály megalkotását, (39-es LE-t kiváltó szabály)
  • az ejtőernyős tevékenységre vonatkozó szabályok megalkotásánál az ejtőernyősök reprezentatív szervének meghatározó szerepének érvényesítését, vagyis, hogy nélkülünk ne legyen megalkotható a ránk vonatkozó szabály, illetve ne legyen módosítható nélkülünk a meghatározó szabály,
  • a hatósági felügyeleti jogok közül, egyes jogok megszerzését a hatóságtól!


A MESZ tagsággal kapcsolatban az alábbi javaslataim vannak:

Egy egyesület vagy szövetség annyira erős, mint amekkora a létszáma, befolyása. Szükség lenne arra, hogy a jelenlegi stagnáló tagságot bővítse a szövetség. Nyilván nem csak, és nem feltétlen az aktív sportolókra kell gondolni, hanem azokra is, akik szimpatizálnak a sporttal, vagy korábban voltak sportolók. Az Alapszabály jelenleg is lehetőséget biztosít arra, hogy pártoló tagok erősítsék a Szövetséget.

A tagságunk viszonylatában fontosnak tartom azt is, hogy a jelenlegi tagok is növeljék aktivitásukat, és ezzel párhuzamosan nagyobb szerepük legyen az operatív irányításba is.

Minden tagunknak meg kell érteni azt, hogy jól működni akkor tud egy társadalmi szervezet, jelen esetben a MESZ, ha a tagok nem vonják ki magukat a cél eléréséhez vezető úton a munkából.

A hangsúly a közös célon van, aminek a megvalósítása csak közös erőfeszítéssel lehetséges! Ebben a legalapvetőbb feladat az, hogy évente egy alkalommal a közgyűlésen legalább mindenki megjelenjen, és évente négy alkalommal az elnökségi ülésen ott legyen az, akinek ott kell lenni. Mindenkinek a véleményére számítunk!

A MESZ gazdálkodásának helyzet, a lehetőségek:

Tudomásul kell vennünk, hogy a mai világban mindent pénzért adnak. Lehetnek bármilyen szép és hangzatos célok, ha nincs anyagi háttere, akkor elérhetetlenek maradnak. Fontosnak tartom azt, hogy stabil anyagi alapokon nyugodjon a Szövetség működése, amit egyrészről a megfelelő ingatlan vagyonból származó, másrészről az arra képes támogatóktól származó, a működéshez hozzájáruló

Fel kellene kutatnunk a vállalkozói szféra azon képviselőit, akik hajlandóak a MESZ támogatására. Azon szereplőkre gondolok, akik sok száz társadalmi szervezetet támogatnak évente jelentős összegekkel.

A vállalkozói szféra mellett az állam egyes szervei is természetes szövetségesei lehetnek a szervezetünknek. Ne felejtsük el, hogy a tevékenységünk olyan síkú, amelyet rajtunk kívül senki nem végez, és a fegyveres és rendvédelmi szervek állományának kiképzésénél (nem csak az ejtőernyős állományra gondolok) a szakértelmünk szóba jöhet. A közelmúltban sikerült erről szót válltanom Dr. Simicskó István honvédelmi miniszterrel.

A MESZ népszerűsítésének lehetőségei:

Fontos feladatomnak tekintem, hogy ne múljon el olyan hét, amikor nem adunk magunkról valamilyen módon hírt. Hatékonyabban kellene használni a MESZ Honlapját, a média kínálta minden felületet arra, hogy minél szélesebb kör ismerje meg az ejtőernyős sportot, a sportolókat és a szervezetet. Célszerű lenne a rólunk szóló híreket egy Hírlevélben havonta megjelentetni.

Az ejtőernyős sporttal kapcsolatos feladataink:

Korábban jelentős sikereket ért el a magyar ejtőernyős sport, melynek nyilván az volt a hátterében, hogy több pénz jutott arra, hogy többet ugorjanak a tagjaink. A vagyoni háttér felépítése időt vesz igénybe, de az oktatók felelőssége az utánpótlás terén addig is kulcskérdés, mert nekik kell megtalálni azokat a sportolókat, akikben ott szunnyad a tehetség valamelyik ejtőernyős ágazatban. Meg kell őket fogni, bíztatni, és támogatni őket, hogy újra építsük a korábbi eredményességi színvonalat. Nagy felelősség hárul ezen a téren a szakmai igazgatóra és segítőire!

A hatósággal való együttműködés szerepe:

A hatósággal való kapcsolattartás kiemelt fontosságú. Nagyon jó irányban haladunk, hiszen jelentős eredményeket ért el a MESZ a hatósági jó kapcsolatok kiépítésében. Ezt az alapot felhasználva kell tovább lépnünk akkor, amikor a kormány az átalakítandó, megszüntetendő közigazgatási szervek sorában a légügyi hivatalt is megnevezi.

Az ejtőernyősök, az ejtőernyős sport elismerése:

Minden tekintetben elmondható a szövetségről, hogy lassan, de biztosan fejlődik. Van azonban egy olyan terület, ahol gyakorlatilag nincs az előre haladás. Ez pedig az elismerés. A sportolóink, de a kívülálló segítőink is, akik többet tesznek az átlagtól, vagy az elvárttól, azoknak a munkáját szükséges lenne elismerni. Ennek nyilván nem feltétlenül anyagiakban kell megnyilvánulni, pontosabban a bekerülési érték az elismerés értékével nem áll összhangban. Létre lehetne hozni egy elismerési rendszert azoknak, akik érdemesek rá. Bárhol dolgozunk, bármit teszünk, bármely életkorban járunk, a társadalmi elismerés mindenkit ösztönöz. És ösztönzi azokat is, akik éppen nem kerültek elismerésre.

A közeljövőben sorra kerülő feladatok:

  1. A PARALIFE Kft. NKH Légügyi Hivatal általi auditja: 2016. 03. 23.
  2. A választásból adódó személyi módosítások megküldése a Fővárosi Törvényszéknek, a 2015. évi beszámoló/mérleg eljuttatása az OBH-hoz, az elnökség formális átadása. 2016. 03. 31.
  3. A következő elnökségi ülés időpontja: 05. 19. MESZ Iroda.

Ahhoz, hogy a MESZ sikeres legyen valamennyiünk erőfeszítéseire, munkájára szükség lesz!

Javaslom, hogy az elkövetkező két évben koncentráljunk az együttműködésre, a hatékonyságra és szakmaiságra.

Budapest, 2016. március 20.


Dr. Boda József
elnök

CsatolmányMéret
PDF icon Szakmai életrajz35.2 KB