Rólunk

A Magyar Ejtőernyős Szövetség a magyar ejtőernyős társadalom érdekképviseletére létrehozott reprezentatív, önálló jogi személy, társadalmi szervezet. Tagjai számára Alapszabályában meghatározott szolgáltatásokat nyújt, amelyet minden tagjának azonos elvek mentén hozzáférhetővé tesz. A Szövetség célja, hogy a törvényi keretek között és lehetőségeihez mérten támogatásával részt vegyen az ejtőernyős sport oktatási rendszerének kialakításában, működtetésében, továbbá a sport országos népszerűsítésében.

A MESZ 2006-ban alakult, tagjai az ejtőernyőernyős sportklubok, és azon sportszervezetek, amelyek ejtőernyős szakosztállyal rendelkeznek. A Szövetség szervezete két jól elkülöníthető részre tagolódik. Az egyik rész, a társadalmi szervezet, amely az egyesüléssel, a civil szervezetekkel kapcsolatos hatályos törvények alapján működik. A szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, irányító szervezete a közgyűlés által választott elnökség, melyet az elnök vezet. A társadalmi szervezettől jól elkülöníthető a szakmai szervezet, amely az ejtőernyős szakmai tevékenységet a hatályos légügyi szabályozás (törvények, rendeletek) szerint koordinálja, irányítja. A szakmai szervezet tagjai a szakmai vezetők, főoktatók, akik munkáját a szakmai igazgató vezeti.

A szövetség

  • fő feladatai közé tartozik az ejtőernyős ugrók nyilvántartása, a nyilvántartás karbantartása, és a Magyar Repülő Szövetség számára rendelkezésre bocsátása.
  • ejtőernyős kiképzés, átképzés terén az évtizedes tapasztalattal rendelkező, nemzetközileg is elismert ejtőernyős szakemberek tömörítésével, azok szakmai tudására támaszkodva, a szakmaiság legfőbb fóruma, mely elkötelezett híve a repülésbiztonságnak.
  • a több mint fél évszázados múltra visszatekintő magyar ejtőernyős sportélet fenntartásában szervezésében érdekelt. A neves elődök által felállított mércének mindenkor megfelelni kíván, és a jövőben ugyanolyan, vagy magasabb színvonalú sportembereket nevel, akik öregbítik a magyar ejtőernyőzés hírnevét, és dicsőséget hoznak az országnak.

 

Tagságunk magja az a 650-700 ejtőernyős, aki éves viszonylatban kb. 25000 ejtőernyős ugrást hajt végre, és több tucat növendéket nevel a jövő ejtőernyős nemzedékének, és tandem ugrások szervezésével népszerűsíti sportunkat a kívülállók számára.

dr. Boda József
Elnök