Minősítő vizsga

2015. október 24 - 2015. október 25

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az 1/2014-es szakmai igazgatói ajánlás több pontban is módosította a hazai jogosítás megszerzéséhez szükséges vizsgarendszert és annak követelményeit.

A 2014-es évtől a MESZ rendezvénynaptárában kijelölt időpontokban, havonta egy alkalommal lesz lehetőség vizsgán részt venni. A jelentkezést kizárólag a szakmai vezetőn keresztül fogadjuk el, a jelentkezési lap e-mailben a MESZ Főtitkárának történő megküldésével, illetve a vizsgadíj befizetésének igazolásával együtt. A vizsgára jelentkezésnek a vizsganapra kijelölt hétvégét megelőző csütörtökig kell megérkeznie.

A vizsgáztatókkal személy és időpont nem egyeztethető, a vizsgáztató a vizsga helyszínén kerül kijelölésre. A sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát követően a megszerzett jogosítás a MESZ által kiállított igazolványra kerül felvezetésre.

 

Helyszín: 
Kapos DZ