MESZ Közgyűlés

2016. március 19

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Időpont: 2016. március 19. 10.00
Helye: MESZ iroda/tanácsterem
Címe: 1138 Budapest, Dagály utca 11.

Napirend:

1. Levezető elnök megválasztása, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
2. Mandátumvizsgáló/szavazatszámláló bizottság megválasztása.
3. Napirend elfogadása.
4. Az Elnökség beszámolója a 2015-es évről.
5. Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2015-es évről.
6. 2016. évi munkaterv és rendezvénynaptár
7. Jelölő Bizottság beszámolója.
8. Az elnökség megválasztása.
9. Egyebek

A MESZ közgyűlés nem nyilvános [Ptk. 3:73 § (2)].

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést március 26-án 10.00-ra hívom össze. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Alapszabály 6.§ (4): A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik annak indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt az ezt a napirendi pontot tárgyaló elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük, akiknél le lehet adni a javaslatokat a MESZ elnökére és az Elnökség tagjaira:

Budavári Oszkár 30/8284660 boszkar@eje.hu
Jászai Béla 20/9228283 jaszaibela@gmail.com
Kiss József 20/3508888 jamaica@enternet.hu

Budapest, 2016. február 15.

Dr. Sipos István
elnök

CsatolmányMéret
PDF icon Közgyűlési meghívó411.48 KB