Minősítő vizsga

2016. június 25 - 2016. június 26
A vizsgajelentkezést a szakmai vezetőn keresztül lehet megtenni, a jelentkezési lap e-mailben a MESZ Főtitkárának történő megküldésével, illetve a vizsgadíj befizetésének igazolásával együtt. A vizsgára jelentkezésnek a vizsganapra kijelölt hétvégét megelőző csütörtökig kell megérkeznie.

A vizsgáztatókkal személy és időpont nem egyeztethető, a vizsgáztató a vizsga helyszínén kerül kijelölésre. A sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát követően a megszerzett jogosítás a MESZ által kiállított igazolványra kerül felvezetésre.

Helyszín: 
Kaposújlak